Bulgarian School Las Vegas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ УЧЕНИЦИ

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА НОВАТА 2017 /2018 година!

за Подготвителен клас - деца от 4 до 6 годишна възраст
за Първи клас - деца от 6 до 8 годишна възраст

За добрата организация на учебния процес,закупуване на учебници,тетрадки и помагала от България,сключване на договор за наем и застраховка към училището, сформиране на класовете, осигуряване на учители и ръководители e необходимо всички ученици от 1 до 7 клас да потвърдят желанието си да бъдат ученици през новата учебна година.

ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧНА от 1 април до 24 май 2017 година.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 
- изучаване на български език,история и география на България;
- обучението се извършва по адаптираните учебни програми на Министерството на образованието;
- безплатни учебници и тетрадки за всяко дете;
- свидетелство за завършен клас,валидно за България;
- изучаване на български песни;
- изучаване на български народни танци;
- съхраняване на българските традиции,празници и обичаи и провеждане на тържества;
- подходяща база за провеждане на учебните часове;
- учители и ръководители с професионален опит;

Учебните часове се провеждат събота и неделя!
За повече информация нател:(702) 513 3407; (702) 328 5480;

Адрес:5825 W.Eldora Ave, Las Vegas,NV 89146
www.bgschcoollv.com

 

Народна Мъдрост

“Не може да има повече от една истина.”