Bulgarian School Las Vegas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И КЛАСОВЕ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Най-малките ученици в Българското училище са на възраст от 4-6 години.Те създават първите си навици и умения  да бъдат ученици в българска среда.Децата слушат и преразказват приказки,учат стихчета и песнички.конструират и моделират,рисуват и играят.. Запознават се и с българските  буквички и ги разпознават.Това ще им помогне .когато станат първокласници.

Изучаването на езика в най-ранна възраст ще даде възможност за по-лесното ограмотяване.

В училището децата създават приятелства и общуват заедно.

ПЪРВИ  КЛАС

В първи клас могат да се запишат ученици на възраст 6-8 години. Занятията са с времетраене четири учебни часа и се провеждат всяка събота или неделя по график. За първокласниците  това е етапът на начално ограмотяване,овладяване на четене и писане, общо езиково и литературно развитие на учениците.Децата  изучават българската азбука, овладяват  първите граматически правила за писане и усъвършенстват четивна си техника.

Първокласниците от  българското училище учат и творят, играят, пеят и танцуват, създават приятелства, забавляват се.В обучението в училище е заложено особено внимание за формиране на отношение  към българските традиции, празници и обичаи.

ВТОРИ  КЛАС

Второкласниците разтварят новите читанки и четат най-хубавите  български народни приказки, разкази и стихотворения от известни български автори. Децата разказват и драматизират народните приказки,откриват поуката в тях.Те обогатяват знанията си по български език и литература,усъвършенстват четивната техника. Участват в тържества и събития в училище. Учебните програми се осъществяват в съответствие  с разработените учебни програми от МОМН  за българските деца в чужбина.Работим с учебниците на издателство „Просвета“.

Учебните  занятия се провеждат всяка събота или неделя по график.

ТРЕТИ КЛАС

Третокласниците  четат в своите читанки български народни приказки, народни песни, пословици и поговорки, гатанки и други произведения от български автори. Те усъвършенстват четивната техника и работят за изразителност при четене и преразказване.По този начин учениците усвояват и поддържат родния си език. Изучават граматическите правила и ги затвърдяват , като работят в учебните си тетрадки.Пишат под диктовки и откриват свои грешки чрез правописния речник.В часовете по Човек и общество учениците придобиват първи знания по история и география на България.

ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

Учениците от 4 клас са първите ученици в българското училище.Те ще останат в историята  на училището като първия випуск, с които поставихме началото.Техните родители са първите поддържници на идеята да запазим и съхраним българското самосъзнание у децата. Те разширяват знанията си по български език, граматическите правила, правят диктовки и преразкази.Интересът им към  българската история расте и те с желание разказват това, което знаят.Участват в реализиране на всички тържества и събития в училище.

Занятията се провеждат всяка събота или неделя по график.

ПЕТИ, ШЕСТИ  И СЕДМИ  КЛАС

Най-големите възпитаници на българското училище се обучават в 5,6 и 7 клас. Те изучават литература, български език и история и география на България. Разглеждат се едни от най-добрите български автори и техните произведения- Иван Вазов, Христо Ботев, Елин Пелин, Йордан Йовков и други.Те съчиняват и преразказват, обогатяват речника си. Българската история ги вълнува и всеки път те научават нещо ново за България. За тях училището е прозореца към духовното богатство на Родината. Гордостта,че са българи ги прави по-уверени във себе си.

 

 

Народна Мъдрост

“Живееш ли в Рим, спазвай римските обичаи.”