Bulgarian School Las Vegas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

E-mail Print PDF

Коледно тържество

Първо българско училище“Васил Левски“ е основано през 2007 г.На българския събор на 3 март  българите се събрахме и празнувахме заедно.Много деца бяха на събора със своите  родители. Тогава се роди идеята да създадем българско училище.На големия християнски празник Великден, ентусиазирани български учители и родители започнахме да записваме деца за училище. Наехме зала в библиотека, снабдихме се с учебници и учебни тетрадки. Родител се зае да отпечата за всяко дете.Трудностите се явиха от липсата на достатъяно учебници и учебни тетрадки, помагала и финансови средства. Но не се отказахме и  с общи усилия и воля продължихме до днес. Подготвяхме тържества и празнувахме заедно с децата.
През 2010г.участвахме и спечелихме проект по програмата „Роден език и култура зад граница“ към МОМН и Агенцията за българите в чужбина. Получихме частична финансова подкрепа по проекта и това ни даде добър старт и улесни работата ни. Всяко дете има необходимите учебници и учебни тетрадки за провеждане на качествен учебен процес за изучаване на български език.Закупихме български национални носии, средства за оборудване за провеждане на тържествата,за да поддържаме българските традиции и обичаи.
Надяваме се,че обичта към българския език и култура, нашите обичаи и традиции ще бъдат предадени и съхранени на младото поколение на България.

 

 

About Us

First Bulgarian School " Vasil Levski " was founded in 2007. The idea of a Bulgarian school was suggested at the Bulgarian gathering on March 3rd, as many children were attending with their parents. On the big Christian holiday Easter, enthusiastic Bulgarian teachers and parents began to enroll their children to school. We hired a room in a library and supplied textbooks and notebooks. Parents began to print textbooks for children. Soon, hardships appeared, like lack of textbooks and notebooks, books and money. But we did not give up and the effort and will continues to this day. We also prepare festivities and celebrate with the kids.

In 2010 we participated in project and won the " Language and Culture Abroad " at the Ministry of Education and the Agency for Bulgarians Abroad. We received partial financial support of the project and this gave us a good start and made our work easier. Every child has the necessary textbooks and notebooks for a high quality learning experience of learning Bulgarian language, culture, and history. We also received Bulgarian national costumes , tools and equipment for holding celebrations to maintain Bulgarian traditions and customs.

 

We hope that the love of the Bulgarian language and culture, our customs and traditions, will be passed down and remembered by the young generation of Bulgaria.

Last Updated on Friday, 15 November 2013 16:29  

Народна Мъдрост

“За човешкия род няма нищо по-скъпо от децата.”